Stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách pro všechny typy sportovních subjektů

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.

Situace se stále vyvíjí a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.

1.    Možné úlevy

a)    Daně:

 Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut):

 - platby DPH:

 je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19 https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf

 - platby daně z příjmů za rok 2019:

lze podat kdykoli do 1. 7. 2020

na základě žádosti je možné odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf

 - liberační balíček (zatím pouze návrh MFČR)

 podníkatelům se navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navhruje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31.8.2020 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Více informací naleznete na těchto odkazech:

-  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

-  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

b)    Odložení zavedení poslední vlny EET

tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem

Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

c)    Neuplatňování restrikcí či penále za zpožděné platby za pronájem sportovního zařízení ze strany měst či obcí a umožnění nájemcům přinejmenším pozdější platby

nutno konzultovat individuálně na městském (obecním úřadu) dané obce

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

2.    Úvěry a finanční výpomoci

v současné době je vypsán záruční úvěrový program COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem. Příjem žádostí od 2.4. Úvěr je určen podnikatelským subjektům (v případě sportu např. komerčním fitness, wellness apod.). 

Veškeré informace naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/  

3.    Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti, homeworking, žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn MSPV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti (Pracovněprávní desatero boje s koronavirem) https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/PRACOVN%C4%9APR%C3%81VN%C3%8D+DESATERO+BOJE+S+KORONAVIREM+-+TZ_rev26.3.2020.pdf/ 

pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

Připravte své pracoviště na COVID-19

Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19

4.    Informace pro OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa finalizují parametry podpůrného opatření pro OSVČ. Přesné technické parametry návrhu budou předloženy na jednání vlády 30. března 2020 a poté s nimi Ministerstvo financí detailně seznámí veřejnost. Opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna (Ošetřovné" pro OSVČ - dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny, Přímá podpora OSVČ - jde o podpůrné opatření pro OSVČ, přímá podpora ve výši 15 000 Kč měsíčně, Prominutí plateb sociálního zabezpečení - odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění od března do srpna 2020, Prominutí plateb zdravotního pojištění - odpuštění minimální povinné platby na zdravotní pojištění od března do srpna 2020). https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/vyjadreni-ministryne-financi-aleny-schil-37998

PROZS v krajích

Kontakt

PRO Zdraví a Sport
Na Vyhlídce 2340/11
400 11 Ústí nad Labem

T: +420 602 281 737
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální sítě

Copyright © 2013 - 2020 PRO Zdraví a Sport