Vyjádření grémia PRO Zdraví a Sport k Dublin IV

Vedení hnutí PRO Zdraví a Sport kategoricky odmítá úmluvu EU Dublin IV, která se týká společného evropského azylového systému. A vyzývá všechny poslance Parlamentu ČR a vládu ČR, aby v otázce azylového systému EU, zásadně nesouhlasili s úmluvou Dublin IV! 

Úmluvu Dublin IV vnímá hnutí PRO Zdraví a Sport jako nesystémové řešení, které navíc bere národní státům jejich suverenitu, což je jedna ze základních myšlenek vzniku státní mocnosti. 

Tato úmluva navíc bere jednu z posledních pravomocí, které členské země EU mají. Vidíme v této úmluvě věc, která do společného systému EU nepatří a ani nenaplňuje základní myšlenky vzniku EHS. Vznik EHS byl podmíněn zejména ekonomickým sbližováním zemí, nikoliv sbližováním azylové politiky, kterou zapříčinili země jako Německo, Francie - NEJSME FRANCIE ANI NĚMECKO A V ČR NECHCEME ČTVRTI, KDE NEEXISTUJE PRÁVO.  

Co říká Dublin IV? a s čím nesouhlasíme!

Evropská komise předložila návrh na revizi stávajícího nařízení, tzv. Dublin IV, dne 4. května 2016.Toto nařízení má být součástí širší reformy celého společného evropského azylového systému (CEAS), který má za cíl omezit nepravidelné migrační toky do EU a stát se hlavním modelem ochrany pro budoucnost. Tento systém má mj. zajistit ochranu uprchlíků v regionu jejich původu a jejich přesídlení přímo odtamtud do EU

Nejzásadnější navrhované změny oproti Dublinu III:

  • Zřízení kolektivního přerozdělovacího mechanismu: Pokud je země vystavena nepřiměřenému počtu žádostí o azyl přesahujícímu stanovenou referenční hodnotu (více než 150 % referenčního počtu, který se určí na základě její rozlohy a ekonomické situace), budou všichni další noví žadatelé v dané zemi (nehledě na státní příslušnost) přerozděleni napříč EU, dokud počet žádostí opět neklesne pod uvedenou hodnotu. Členský stát bude mít možnost dočasně se realokace neúčastnit. V takovém případě bude muset za každého žadatele, za něhož by jinak byl odpovědný, zaplatit státu, jemuž byla daná osoba přidělena, příspěvek solidarity ve výši 250 000 eur.
  • Vytvoření speciální před-procedury: Členský stát má povinnost (nikoliv pouze možnost) při posuzování žádosti zkontrolovat, jestli žadatel nepochází z tzv. „bezpečné třetí země“, nebo již požádal o azyl v jiné zemi. Pokud ano, je žadatel do dané země navrácen. Navíc existuje možnost posoudit žádost ve zrychleném řízení, a to, pokud žadatel pochází z „bezpečné třetí země“, nebo představuje bezpečnostní riziko.
  • Zavedení nové povinnosti pro žadatele o mezinárodní ochranu setrvat ve členském státě odpovědném za jeho žádost (spolu se stanovením přiměřených důsledků při neplnění podmínek).
  • Kratší lhůty pro zasílání žádostí o přemístění, pro odpovědi i pro provádění přemístění žadatelů o azyl mezi členskými státy.
  • Větší záruky pro nezletilé osoby bez doprovodu, rozšíření definice rodinných příslušníků.
  • Mechanismus také zohlední úsilí členského státu o přesídlení osob, které potřebují mezinárodní ochranu, přímo ze třetí země

PROZS v krajích

Kontakt

PRO Zdraví a Sport
Na Vyhlídce 2340/11
400 11 Ústí nad Labem

T: +420 602 281 737
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální sítě

Copyright © 2013 - 2018 PRO Zdraví a Sport