DOKUMENTY


Struktura hnutí PRO Zdraví a Sport

Základní jednotkou hnutí PRO Zdraví a Sport je člen. Členové vytváří:

 • Místní sdružení
  Členové vytváří místní sdružení, v jedné obci, městě může být jen jedno místní sdružení, výjimkou jsou velká města, která se dělí na obvody, zde může být tolik místních sdružení, kolik je obvodů.
 • Krajská organizace
  Krajská organizace vzniká rozhodnutím zakládajících Místních organizací o vytvoření Krajské organizace nebo rozhodnutím Grémia a následným udělením licence Grémiem.

Orgány hnutí PRO Zdraví a Sport

 1. SNĚM, nejvyšší orgán PRO Zdraví a Sport
  sněm přímo volí:
  - předsedu
  - 4 místopředsedy

 2. GRÉMIUM, v období mezi sněmy nejvyšším orgánem PRO Zdraví a Sport, tvořeno:
  1 předsedou
  4 místopředsedy

Jednání Grémia řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Jménem hnutí PRO Zdraví a Sport jedná předseda nebo Grémiem pověření členové.

Podrobnější informace odkaz STANOVY hnutí PRO Zdraví a Sport

Přihláška - člen PRO Zdraví a Sport

    STÁHNOUT 

Stanovy PRO Zdraví a Sport verze schválená MV

    STÁHNOUT 

Volební řád pro volby konané orgány hnutí

    STÁHNOUT 

Zápis z ustavující schůze Krajské organizace

    STÁHNOUT 

Zápis z ustavující schůze Místní organizace

    STÁHNOUT