Sport

Sport je vlastně tím, co nás do politiky vtáhlo. Na samém začátku nám jako bývalým aktivním sportovcům, dnes trenérům vadilo, jak politici věrolomně lžou. Jak říkají, že sport je ta správná aktivita pro mládež, jak říkají, jak se sport mládeže musí podporovat. A výsledek, téměř nula. To nás nastartovalo a původně jsme chtěli ve svém okolí změnit jen sport.
Ale postupně jsme se přesvědčovali, že obdobné je to ve všech oblastech, ale to už jsme nebyli jen sportovci, ale napojili se na nás ekonomové, učitelé, právníci a další a další.

Pokračovat ve čtení


Zdraví

Standardní politické volební proklamace typu „zásadně zlepšíme péči o zdraví našich občanů“, jsou z 95 % cílené lži postavené na demagogii. Česky systém péče o zdraví je velmi kvalitní systém, který je úzce propojen s evropským a světovým systémem zdravotních norem, předpisů, pravidel a doporučení. Tyto nadnárodní normy nelze měnit. Ten, kdo říká, že po volbách zdravotní systém změní, LŽE.

Pokračovat ve čtení


Školství a vzdělávání

Školství je v ČR obecný termín zahrnující vzdělávání ve všech jeho formách. Proto pracujeme v textu s tímto zavedeným termínem a alespoň v základních tezích téma podrobněji nedělíme a neatomizujeme.

  • Aktuální stav školství v ČR je jednou z nezdevastovanějších oblastí v celé společnosti.
  • Školství je cca 20 let oblastí, kterou politické strany definují jako téměř národní prioritu a po příchodu k moci je školství prvním oborem, kde se významně sníží finance.

Pokračovat ve čtení


Nepřizpůsobiví

Aktuální stav v řadě obcí, měst a krajů ČR dlouhodobě překračuje veškeré normy akceptovatelnosti standardního soužití.
Situace s nepřizpůsobivými je legislativně neřešitelným problémem pro obce, města a kraje. Základ problému musí ODVÁŽNĚ nastavit stát v nové legislativě. Stát musí vytvořit odvážnou a efektivní koncepci.

Pokračovat ve čtení


Migranti

Máme svůj vlastní rozum a názor. Sledujeme světová média, která přináší tisíce ověřitelných informací týkající se migrantů. A ač nemáme přístupy k informacím tajných služeb je náš názor na zřejmě řízený příliv migrantů poměrně jednoznačný a to jak z pohledu bezpečnostního, tak z pohledu ekonomického.

Pokračovat ve čtení


Odbornost do řízení

Kvalita řízení je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících kvalitu a efektivitu fungování všech společností včetně státu.
Kvalita řízení je přímo závislá na odborné způsobilosti a kvalitě vzdělání osob zastávající hlavní řídící pozice.

Stávající stav řízení

  • Stát řídí aktuálně neodborníci, jejichž nejvyšší kvalifikací je politický mandát
  • Neodborné výstupy řízení státu současným politickým vedením ovlivňují každodenně život všech obyvatel státu
  • Neodbornost vede k ekonomickým ztrátám, ke snižování kreditu země a je jedním z prvních spouštěcích koroků vedoucích ke korupčním jednáním.

Pokračovat ve čtení