Nepřizpůsobiví

Aktuální stav v řadě obcí, měst a krajů ČR dlouhodobě překračuje veškeré normy akceptovatelnosti standardního soužití.
Situace s nepřizpůsobivými je legislativně neřešitelným problémem pro obce, města a kraje. Základ problému musí ODVÁŽNĚ nastavit stát v nové legislativě. Stát musí vytvořit odvážnou a efektivní koncepci.

Cíl koncepce řešení problematiky nepřizpůsobivých:

  • Okamžitě přijmou nové legislativní kroky vedoucí k vytvoření silného tlaku na všechny, kteří nedodržují pravidla a normy slušného občanského soužití.
  • Okamžitě začít z úrovně státu, krajů a obcí používat prostředky, které dá nová, státem přijatá legislativa.

Konkrétní návrh opatření pro vládu ČR

  1. Opatření, která ochrání na životě a majetku obyvatele ČR, kteří dodržují zákony, pracují a z jejichž daní je financován zdravotní a sociální systém
  2. Zavedení sady nových zákonů, které budou tvrdě a transparentně snižovat kriminalitu (návrh sady principů efektivních zákonů máme připraven)
  3. Ukončení jakéhokoliv zvýhodňování všech skupin nedodržující pravidle na úkor ostatního obyvatelstva
  4. Zásadně změnit parametry vyplácení sociálních dávek a podpory v hmotné nouzi, které dnes umožňují celoživotní bezpracný parazitní styl života některým nepřizpůsobivým na úkor majority
  5. K okamžitému zrušení veškeré státní podpory některým tzv. „neziskovým“ organizacím, které si ze zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů udělaly skvělý byznys
  6. Okamžité zastavení vyplácení veškerých dávek osobám, které jak-koli nesplňují podmínky pro vyplácení dávek
  7. Významně zvýšit kontrolu všech vyplácených dávek