Odbornost do řízení

Kvalita řízení je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících kvalitu a efektivitu fungování všech společností včetně státu.
Kvalita řízení je přímo závislá na odborné způsobilosti a kvalitě vzdělání osob zastávající hlavní řídící pozice.

Stávající stav řízení

 • Stát řídí aktuálně neodborníci, jejichž nejvyšší kvalifikací je politický mandát
 • Neodborné výstupy řízení státu současným politickým vedením ovlivňují každodenně život všech obyvatel státu
 • Neodbornost vede k ekonomickým ztrátám, ke snižování kreditu země a je jedním z prvních spouštěcích koroků vedoucích ke korupčním jednáním.

Cíl koncepce odborného řízení státu

 1. Na všechny odborné posty od ekonomiky, přes školství, zdravotnictví až po poslední odbor na jakémkoli ministerstvu vybrat výhradně vzdělané odborníky, kteří svou odbornost prokázali a prokazují dlouhodobě v praxi
 2. Minimalizovat politické vlivy do odborných rozhodování

Konkrétní návrh řešení

 • Okamžitě stabilizovat ekonomiku státu
  - Zastavit každoroční zadlužování
  - Vytvořit nový vyrovnaný rozpočet již pro rok 2017
 • Vyřadit naprosto ze všech pozic neodborníky, „kamarády“ politiků
 • Významně posílit veškeré kontrolní mechanismy směřující zejména k efektivnímu vynakládání veřejných financí

VEŘEJNÉ FINANCE JSOU PENÍZE PRO VEŘEJNOST, NE PRO ÚŘADY A ÚŘEDNÍKY