Školství a vzdělávání

Školství je v ČR obecný termín zahrnující vzdělávání ve všech jeho formách. Proto pracujeme v textu s tímto zavedeným termínem a alespoň v základních tezích téma podrobněji nedělíme a neatomizujeme.

 • Aktuální stav školství v ČR je jednou z nezdevastovanějších oblastí v celé společnosti.
 • Školství je cca 20 let oblastí, kterou politické strany definují jako téměř národní prioritu a po příchodu k moci je školství prvním oborem, kde se významně sníží finance.

Navržená řešení

 • České školství je v tak špatném stavu (ekonomickém, personálním), že neexistuje jednoduché řešení pro zlepšení
 • Preferujeme forenzní audit současného systému školství a teprve z jeho výsledků připravit novou koncepci školství v ČR
 • Všechna jiná řešení považujeme za konzervování současného stavu

Naše priority

 • Navýšení rozpočtu MŠMT
 • Vytvoření vyváženého plošného půdorysu škol
 • Vytvoření vyvážené a efektivní struktury stupňů škol
 • Odpovídající ekonomické ohodnocení pedagogů
 • Vypracování standardního kariérního řádu pro všechny typy škol
 • Využití školských zařízení i pro mimoškolní používání (využít materiálního i pedagogického potenciálu)