Zdraví

Standardní politické volební proklamace typu „zásadně zlepšíme péči o zdraví našich občanů“, jsou z 95 % cílené lži postavené na demagogii. Česky systém péče o zdraví je velmi kvalitní systém, který je úzce propojen s evropským a světovým systémem zdravotních norem, předpisů, pravidel a doporučení. Tyto nadnárodní normy nelze měnit. Ten, kdo říká, že po volbách zdravotní systém změní, LŽE.

 • Český systém péče o zdraví je ve svém základu jedním z nejkvalitnějších v Evropě
 • Velmi vysokou úroveň v našem systému má terapeutická péče
 • Na posledních místech v Evropě jsme naopak v preventivních projektech
 • Největším negativem systému péče o zdraví v Česku je ale forma řízení českého zdravotnictví neodbornými politiky

Primární podmínkou posunu českého zdravotnictví je efektivní nakládání s finančními prostředky ve zdravotnictví a řízení péče o zdraví vzdělanými a zkušenými lékaři s manažerskými zkušenostmi. Zejména v krajích se do řídících orgánů zdravotních zařízení „umísťují za odměnu“ místní nevzdělaní politici, jejichž jedinou kvalifikací je stranická knížka…

 • Český zdravotní systém nepotřebuje navýšit finance
 • Český zdravotní systém potřebuje nové odborné řízení
 • Kvalita české zdravotní péče končí v ordinacích
 • Na většině řídících míst sedí neodborní politici
 • Nejhorší situace je na úrovni krajů
 • Systém řízený odborníky přinese
  • Zásadní ekonomickou úsporu
  • Zkvalitnění péče bez navyšování vstupů
  • Stabilizaci systému na úrovni lékařů a zdravotního personálu