Je to tak, že spousta lidí má i v dnešní době zažitou představu, že se jedná spíše o komplexní péči o seniory a zdravotní sestra vám v domácím prostředí nejvýš tak odebere krev, převáže ránu nebo ošetří dekubity. Tak tomu ale dávno není. Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům bez rozdílu věku. Od miminek až po seniory. Tím hlavním kritériem je stabilní stav pacienta, který nevyžaduje nepřetržitou nemocniční péči. V domácím prostředí jsou specializované agentury schopny zajišťovat i intenzivní péči. Pacientům tak může být poskytována například domácí fyzioterapie, domácí parenterální výživa, ale také domácí hemodialýza nebo domácí umělá plicní ventilace.

Intenzivní péče pod záštitou zdravotních pojišťoven

V rámci pilotních projektů jsou pod záštitou zdravotních pojišťoven zaváděny do domácího prostředí stále nové a nové služby. Pojišťovny, lékaři i nemocniční zařízení si moc dobře uvědomují důležitost tohoto způsobu léčby. Nejen, že jsou pacienti v lepší psychické pohodě, zvyšuje se diametrálně kvalita jejich života a tato léčba tak napomáhá v jejich léčení. Také se ale tímto způsobem uvolní tolik potřebná nemocniční lůžka. V pohodlí domova tak mohou zůstávat pacienti závislí na plicním ventilátoru či dialyzační jednotce.

Ti nejlepší poskytovatelé domácí zdravotní péče

Lídrem v oblasti domácí zdravotní péče a tím, kdo se účastní všech pilotních projektů a poskytuje proto co nejširší portfolio služeb, je pražská agentura ProCare Medical. Pro své pacienty zajišťují všechny již výše zmíněné služby od domácí fyzioterapie, přes domácí umělou plicní ventilaci až po domácí hemodialýzu. Ve svém týmu mají lékaře i zdravotní sestry s potřebnou specializací. ProCare Medical sídlí v Praze, ale jejich pobočky naleznete v osmi krajích po celé ČR. Aby pacientům stonání doma ulehčili ještě více, nabízejí i převozy sanitou. Vědí, jak moc náročná je péče o pacienta a snaží se tak ulehčit i jejich blízkým. Zdravotníci pacienta plně vybavenou sanitou odvezou, doprovodí jej, počkají a poté zase odvezou zpět domů. Všechny podrobnosti najdete přehledně na www.procare.cz.